VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Saksan jatkokurssi, 2 ov
TYY30002 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Etusija LM- opiskelijoilla, joilta vaaditaan perustiedot, ennen Liikesaksan kurssia.

Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee saksan kielen tärkeimmät rakenteet, mutta osaa myös suullisesti ilmaista itseään erilaisissa kommunikointi-tilanteissa sekä pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen viestin.

Oppisisältö

Tärkeimmät kieliopin rakenteet ja suullisia harjoituksia. Asuminen, kotipaikan esittely, tilaus puhelimitse, hotellihuoneen varaus, matkustaminen.

Esitiedot

Saksan alkeiskurssi tai vastaava.

Opiskelumenetelmät

Opettajajohtoinen opetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu.

Oppimateriaali

  • Kauppi – Simon: Fahrplan
  • Tekstit ja sanastot
  • Kielioppi ja harjoitukset

Oppimisen arviointi

Aktiivinen osallistuminen tunneilla, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, sanakokeet ja kirjallinen tentti.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback