VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Nordiskt projekt, 1 sv
TGG30133 (studieperiod)

Inlärningsmål

Kursen kan väljas i direkt anslutning till kursen Arranging a seminar eller som en separat kurs.

Kursen förverkligas i form av ett seminarium. Studerandena lär känna delar av Lappland, dess näringsliv och kultur samt erhåller fördjupade kunskaper om de lappländska regionerna inom Norden, om samerna och deras kultur och om andra etniska minoriteter i Norden. Studerandena lär även känna nordiska organisationer, föreningar och institutioner samt samarbetsorgan och olika projekt för samarbete inom Norden.

Läroinnehåll

Lappland. Etniska minoriteter såsom exempelvis samerna och finlandssvenskarna. Nordiska rådet, Pohjola-Norden, Unizon. Studiebesök.

Arbetsmetoder

Föreläsningar, projektarbete, självständiga studier.

Läromedel

  • Av läraren sammanställt material.

Utvärdering av inlärning

Skriftligt arbete och muntlig presentation.

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Feedback