VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

SPSS-statistik för marknadsundersökningar, 2 sv
TGG30132 (studieperiod)

Inlärningsmål

Målet är att lära sig hantera statistikprogrammet SPSS och kunna utföra en data-anlys av ett statistiskt material.

Läroinnehåll

Genomgång av programmets funktioner, statistiska tillämpningar.

Utvärdering av inlärning

Aktivt deltagande i undervisningen, utförda övningsuppgifter och tentamen.

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Feedback