VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Psykologin i affärslivet, 1 sv
TGG30127 (studieperiod)

Inlärningsmål

Målet är att den studerande efter avslutad kurs skall förstå hur människor beter sig i olika situationer, samt att han skall kunna hantera olikheter och konflikter som uppstår i företagslivet.

Läroinnehåll

Motivation. Attityder. Personlighet. Gruppbeteende. Konflikthantering.

Arbetsmetoder

Föreläsningar, diskussioner och övningar.

Läromedel

  • Av läraren anvisat material

Utvärdering av inlärning

Grupparbete med presentation

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Feedback