VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Att göra WWW-sidor, 1 sv
TGG30113 (studieperiod)

Inlärningsmål

Studerande kan göra en egen websida och lägga upp den på en webserver.

Läroinnehåll

Introduktion till html-språket, olika html-editorer, hur man formaterar websidor, användning av tabeller, infogande av bilder på en websida, skapande av länkar till andra websidor, använding av ramar samt publicering av websidan.

Arbetsmetoder

Föreläsningar, små övningar och en större övningsuppgift.

Läromedel

  • Meddelas i början av studieperioden.

Utvärdering av inlärning

Deltagande i undervisningen, större övningsuppgift.

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Feedback