VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Nybörjarkurs i tyska, 2 sv
TGG30101 (studieperiod)

Inlärningsmål

Målet är att behärska de grundläggande strukturerna i ddet tyska språket och att ha förmåga att uttrycka sig i vardagssituationer

Läroinnehåll

Uttal, intonation, grunddragen i den tyska grammatiken, kommunikation i det dagliga livet

Utvärdering av inlärning

Aktivt deltagande i undervisningen, övningar, delprov och tentamen

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Feedback