VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Indrivning, utsökning och konkurs, 1 sv
TGG30007 (studieperiod)

Inlärningsmål

Den studerande bör känna till indrivningen, olika åtgärder i samband med utsökning och konkursförfarandet.

Läroinnehåll

Indrivningsförfarande, utsökningsmyndigheter, förutsättningar för utsökning, utmätningsförfarande, konkursförfarande.

Arbetsmetoder

Deltagande i närundervisning, inlämnade och godkända övningsuppgifter godkänd tentamen

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Feedback