VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Ilmaisun iloa ja rohkeutta, 1 ov
SSH30107 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija vahvistaa kokonaisilmaisuaan, kehittää vuorovaikutustaitojaan. rohkaistuu puhe- ja kontaktitilanteissa sekä vahvistaa omaa tilaansa ryhmässä.

Oppisisältö

Vapautetaan kokonaisilmaisua, harjoitellaan erilaisia puhe- ja vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan ilmaisutaitoa. Ilmaisu-, kontakti- ja aistiharjoituksia. Puheilmaisuharjoituksia ja puhetekniikkaa. Draamaharjoituksia.

Oppimisen arviointi

Harjoitukset, ryhmätehtävät, draama, luento. Aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback