VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Etikettitietous ja kansainväliset tilaisuudet, 1 ov
RYY30015 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan ja ymmärtämään etikettisääntöjä sekä osaa toimia niiden mukaisesti kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Oppisisältö

Erityyppisten yritys- ja perhetilaisuuksien järjestäminen sekä niihin liittyvä etiketti ottaen huomioon kulttuurien välisiä eroavaisuuksia.

Opiskelumenetelmät

Luennot ja käytännön harjoitustehtävät.

Oppimateriaali

  • Opettajan antama kirjallisuus.

Oppimisen arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja kirjallisten oppimistehtävien suorittaminen.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback