VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

3D-mallinnuksen perusteet, 2 ov
IYY31085 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa parametrisia osien malleja Autodesk Inventor- ohjelmalla. Hän osaa koota tekemistään malleista kokoonpanoja. Opiskelija osaa esittää ja tulostaa suunnitelmansa osa- ja kokoonpanopiirustuksena sekä värivarjostuskuvina

Oppisisältö

3D- Osamallinnus · Parametrisen piirremallin luomisen periaatteet · Parametrinen mitoitus ja geometriset rajoitteet · Osamallien muokkaaminen Kokoonpanomallinnus · Komponenttien määritys · Vapausasteet ja rajoitteet · Osatietojen muokkaus Piirustukset · Piirustuksen luontivaiheet · Piirustusnäkymien luominen ja muuttaminen · Mitoitus ja muut merkinnät · Kokoonpanokuvat : osanumerot ja osaluettelot · Räjäytyskuvat

Oppimateriaali

1. Parametrinen 3D-mallinnus , Luentomoniste, Juha Hantula, 2003 2. Inventor 7 perusteet, Future CAD Oy / Cadlink Oy, 2003, Vaasan amk 3. Rami Nevalan vinkkejä Inventorin käyttöön 4. Omat muistiinpanot ja muu mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Oppimisen arviointi

Arvosana määräytyy kokeen (50%), harjoitustöiden (30%) ja jatkuvan näytön (20%) perusteella

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback