VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Saksa, työelämäkielen perusteet, 2 ov
IYY30010 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii selviytymään saksan kielellä ammattiin liittyvissä ja ammatillisen kehityksen kannalta välttämättömissä tilanteissa.

Oppisisältö

Opiskellaan tekniikan alalla työelämässä tarvittavaa saksan kielen sanastoa ja vahvistetaan päivittäisiin työtilanteisiin liittyvää puhetaitoa sekä kuullun ymmärtämistä. Vahvistetaan saksan kielen rakenteiden tuntemusta suullisen ja kirjallisen viestinnän erilaisten harjoitusten avulla.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback