VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Professional English Follow Up, 2 ov
IYY11323 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen kielitaidon kehittäminen. Opiskelija syventää omaa kielitaitoaan ja on sen aktiivinen kehittäjä. Opiskelija syventää Professional English-kurssilla hankkimiaan taitoja pystyäkseen selviytymään työelämän viestintätilanteissa ja käyttämään englantia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana ja työelämässä. Hän kehittää ammattialalla tarvittavaa kielitaitoa ja tiedostaa ja ymmärtää oman ammattialansa viestinnän erityispiirteet. Opiskelija on halukas jatkuvasti parantamaan omaa kielitaitoaan myös oma-aloitteisesti ja on valmis varaamaan aikaa paremman kielitaidon saavuttamiseksi. Hän ymmärtää kielitaidon ja kansainvälisyyden merkityksen työelämässä.

Oppisisältö

Kielen rakenteiden kertausta. Oman ammattialan viestintätilanteita simuloivia tekstejä ja suullisia harjoituksia.

Esitiedot

Professional English.

Opiskelumenetelmät

Kommunikatiivinen kielenoppiminen, parityöt, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, koti- ja etätehtävät.

Oppimateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Oppimisen arviointi

Kirjallinen koe, suullinen näyttö, etätehtävät, jatkuva näyttö. Numeerinen arviointi.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback