VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Advanced Professional English, 2 ov
IYY11322 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen kielitaidon syventäminen. Opiskelija syventää omaa kielitaitoaan ja on sen aktiivinen kehittäjä. Hän kehittää Professional English-kurssilla hankkimiaan taitoja pystyäkseen selviytymään työelämän viestintätilanteista ja käyttämään englantia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana ja työelämässä. Opiskelija kehittää ammattialansa kielitaitoa ja tiedostaa ja ymmärtää oman ammattialansa viestinnän erityispiirteet. Opiskelija on halukas jatkuvasti parantamaan kielitaitoaan myös oma-aloitteisesti ja valmis varaamaan aikaa paremman kielitaidon saavuttamiseksi. Hän ymmärtää kielitaidon ja kansainvälisyyden merkityksen työelämässä.

Oppisisältö

Oman ammattialansa viestintätilanteita simuloivia tekstejä ja suullisia harjoituksia, teknisen dokumentoinnin harjoituksia.

Esitiedot

Professional English.

Opiskelumenetelmät

Kommunikatiivinen kielenoppiminen, parityöt, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, koti-ja etätehtävät.

Oppimateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Oppimisen arviointi

Kirjallinen tentti, suullinen näyttö, etätehtävät, jatkuva näyttö. Numeerinen arviointi.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback