VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Hoitotyö

Hoitotyön koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan hoitotyön erityisosaamista vaativissa tilanteissa potilaan terveyden ja sairaanhoidolliset tarpeet huomioon ottaen. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan lisäksi väestön terveyttä edistävissä ja ylläpitävissä työtehtävissä.

Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääasiallisesti hoitotyön asiantuntijatehtävissä erikoissairaanhoidon, perussairaanhoidon sekä vanhustyön yksiköissä. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet toimivat perusterveydenhuollossa terveyden edistämistyössä.

Opetussuunnitelmat

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback