Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Tukea toisilta

Ryhmän ”vanhin”

Jokainen aloittava opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan ns. ryhmän vanhimman, joka edustaa ryhmää ja pitää sen yhteisistä asioista yhteyttä joko ryhmäohjaajaan tai aikuisosaston koordinaattoriin. Ryhmän vanhin voi hoitaa myös ryhmää koskevia juoksevia asioita.

Opinto-ohjaus

Opintojen ohjaukseen on laadittu opiskelijakeskeinen toimintamalli, joka koostuu tiedotuksesta ja neuvonnasta, perusohjauksesta ja syventävästä ohjauksesta.

Tiedotuksen ja neuvonnan osuus on tarvelähtöistä ja pitkälti itseohjautuvaa sähköisiin materiaaleihin perustuvaa. Perusohjaus muodostuu ryhmäohjauksesta, joka on kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluvaa vakiomuotoista ohjausta. Se sisältää ryhmäohjaajien eli opettajatuutorien vetäminä mm. uusien opiskelijoiden tulohaastattelun sekä vähintään kerran lukuvuodessa käytävät kehityskeskustelut. Ryhmäohjaajat ja opinto-ohjaajat pitävät yhteyttä ja opiskelijan saatavilla on riittävästi ohjausta erilaisissa opintojen solmukohdissa.  Syventävästä, tarvelähtöisestä opinto-ohjauksesta vastaavat ensisijaisesti opinto-ohjaajat, koulutuspäälliköt ja opinnäytetyön ohjaajat.