Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Oppimiskokemus

Lähtökohtamme on tarjota jokaiselle opiskelijallemme innostava ja ammattiin valmentava oppimiskokemus. Opetuksemme tavoitteena on motivoida opiskelijoita pätevöitymään alansa osaajiksi, sisäistämään elinikäisen oppimisen merkitys sekä saavuttamaan toiminnalliset viestintä-, yhteistyö- ja tiedonhankintataidot.

Opintoja suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä niin lähi- kuin etäopetuksena ja verkon välityksellä. Lähiopetusta on iltaisin, viikonloppuisin tai ns. tehoviikkoina. Erilaiset projekti- ja harjoitustehtävät pyritään kytkemään opiskelijan omiin työtehtäviin, mikä lisää opiskelumotivaatiota ja hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa.

Uudistamme ja kehitämme jatkuvasti koulutusohjelmiamme opettajien ja opiskelijoiden palautteen pohjalta tarjotaksemme parasta mahdollista koulutusta. Opintoja edistetään erityisesti henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ja ohjauksen, lukujärjestyssuunnittelun sekä opettajien jatkokoulutuksen avulla. Laadukasta lopputulosta tukee myös yhteistyö työelämän, muiden korkeakoulujen ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.

Sovellamme tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Henkilöstön TVT-teknologian ja virtuaalipedagogiikan osaamiseen panostamalla kehitämme uusia ajan ja paikan suhteen vapaampia oppimismahdollisuuksia opiskelijoillemme. Opettajamme hyödyntävät tietoverkkopohjaisia oppimisympäristöjä oppimisen ja ryhmätyöskentelyn tueksi.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien ja ammattilaisten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa koulutusohjelmiemme joustavan kehittämisen työelämän muuttuvien vaatimusten mukaan ja edistää opiskelijoidemme työharjoittelua ja työllistymistä sekä soveltavan tutkimuksen toteuttamista.