Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Opiskelijakunta VAMOK

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK pyrkii kehittämään opiskelun ja opetuksen sisältöä sekä edistämään ja valvomaan opiskelijoiden etua. Opiskelijakunnan kautta määräytyvät edustukset esim. ammattikorkeakoulun hallituksessa, opintotukilautakunnassa, tutkintolautakunnassa sekä eri työryhmissä. Aikuisopiskelijoilla (monimuoto-opiskelijoilla) on mahdollisuus liittyä VAMOKiin maksamalla jäsen- ja liittymismaksu.

Opiskelija-alennukset ja -etuudet aikuisopiskelijalle

Monimuoto-opiskelija on oikeutettu ns. vihreään opiskelijakorttiin, jolla saa paikallisesti sovitut opiskelija-alennukset. Ko. kortilla ei kuitenkaan saa valtakunnallisia opiskelija-alennusetuisuuksia kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia. Jos opiskelu on päätoimista (eli opiskelija on oikeutettu Kelan opintotukeen), opiskelija on oikeutettu ns. siniseen opiskelijakorttiin, jolla saa myös VR:n ja Matkahuollon alennukset.

www.vamok.fi