Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Aika haltuun

Stressirokotuksen 12 piikkiä:

 1. Älä ole aina tavoitettavissa, kännykänkin voi sulkea.
 2. Pane asiat tärkeysjärjestykseen.
 3. Älä ota elämää kuoleman vakavasti.
 4. Lopeta vertaamasta itseäsi muihin.
 5. Puhu kaikesta, myös kokemuksestasi.
 6. Nimeä ristiriidat ja ratkaise ne.
 7. Ajattele myönteisesti.
 8. Liiku, nuku ja syö tasapainoisesti.
 9. Rentoudu henkisesti.
 10. Irrottele välillä - naura myös itsellesi.
 11. Tee työtä ja opiskele asenteella, että sinä pärjäät.
 12. Ole iloinen. Salli itsesi ja toisten näyttää myös kielteiset tunteet.

Aikapula ja kiire

Ajanhallinnan perusasia on ymmärtää, että aika on rajallista eikä kaikkea ehdi tekemään.  Täydellisyyteen ei aina kannata pyrkiä. Jos on liian kuormitettu, työteho alenee.  Kiire johtuu useimmiten huonosta ajankäytöstä. Pieni kiire nostaa työhalua ja työtehoa. Haitalliseksi kiire muuttuu silloin, kun ei voi itse säädellä omaa ajankäyttöään.

Ajankäytön tehostaminen

Pyri ensin löytämään omat aikavarkaasi, elämän rönsyt, jotka voisi leikata pois.  Työlle ja opiskelulle on löydettävä virkistäviä vaihtoehtoja, jotka tuovat iloa ja jaksamista.

Ajankäytön suunnittelu

Varaa aikaa suunnittelulle ja suhteuta opintojen aikataulu omaan työ- ja perhe-elämääsi.  Aloita viikkosuunnitelman teolla. Kirjaa kunkin päivän osalta: työt, opiskelut, kotityöt jne. Karsi aikavarkaat viimeistään nyt!  Varaa aikaa myös itsellesi ja ihmissuhteille. Tarkenna suunnitelmasi päivittäin tunnin tarkkuuteen. Sinun on valittava mikä on todella arvokasta. Tärkeät asiat pitää hoitaa hyvin, suhteellisen tärkeät työt on tehtävä ja rönsyt jätettävä tekemättä.  Suorita vaativat tehtävät virkeänä ja aseta tehtäville määräaikoja, joita myös noudatat.

Tavoitteellisuus ja keskittyminen

Tehokkuus on sitä, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Ajankäytön suunnittelu lisää työtehoasi. "Tunnin ahkerointi saa enemmän iloa aikaan kuin kuukauden valittaminen." (Benjamin Franklin)

Keskity tekemään yksi asia kerrallaan. Vältä keskeytyksiä, pidä pieniä palautumistaukoja. Meluisa ympäristö heikentää keskittymiskykyä. Opiskelu kannattaa hoitaa tiettyinä viikonpäivinä ja tiettyyn aikaan päivästä.