Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joilla vastataan ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhdessä määrittämiin työelämän osaamistarpeisiin.

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana