Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Ala ja ammatit

Valmistuttuasi työllistymismahdollisuudet ovat monipuolisia. Joka yritys, alasta tai koosta riippumatta tarvitsee ICT-osaamista. Työpaikka voi löytyä suuren yrityksen ATK-osastolta, ICT-alan palveluyrityksestä tai julkishallinnon ICT-organisaatiosta.

Tuleva ammattisi voi olla esimerkiksi:

  • ohjelmoija,
  • websuunnittelija,
  • tietokanta-asiantuntija,
  • mikrotukihenkilö,
  • tietoliikenneasiantuntija,
  • ATK-suunnittelija,
  • digitaalisen sisällön tuottaja tai
  • projektipäällikkö.

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa valmiuksia myös oman yrityksen perustamiseen. Katso videolta yhteisen yrityksen perustaneiden Ossin ja Markon tarina.

ICT-tradenomien työllisyystilanne

Viime vuosina tietojenkäsittelypalvelujen yritykset eli ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietojenkäsittely, konsultointi jne. on työllistänyt noin 58 500 henkeä, teleliikenne 16 500 ja ICT-tavaratuotanto 56 000 henkeä (Tilastokeskuksen työvoimatutkimus).

Tietotekniikka-ammattilaisia työskentelee ICT-klusterin tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten lisäksi runsaasti myös muiden toimialojen yrityksissä ja julkisessa hallinnossa.

ICT-tradenomien työllisyysnäkymät

Yritysten arvioiden mukaan ICT-ammattilaisten kysyntä tulee jatkamaan kasvuaan ja puute osaajista saattaa jopa uhata suotuisaa kehitystä. Myös muut toimialat arvelevat tarvitsevansa lisää ICT-osaajia tulevaisuudessa, sillä tietotekniikan merkitys tulee yhä kasvamaan ja sovelluksien määrä lisääntyy. Työvoiman tarvetta lisää myös suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle lähivuosina.

Uutta henkilöstöä tullaan tarvitsemaan asiakaspalvelu- ja asiakasyhteystehtäviin, projektien johtoon ja hallintaan, teknisiin tehtäviin, suunnitteluun, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin ja myyntiin (Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointiraportti ICT-osaaminen 2010).

Työelämän vaatimukset

Korkeatasoisen koulutuksen merkitys on tulevaisuudessa yhä suurempi, sillä henkilöstön osaaminen on keskeinen kilpailutekijä. Teknisen osaamisen lisäksi painottuvat asiakaslähtöisyys, liiketoimintavalmiudet, kansainvälisen liiketoiminnan tuntemus, tuotanto- ja yhteistyöverkostojen hallinta sekä sosiaaliset taidot.