Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Rakennusala ja ammatit

Rakennusinsinööri voi työskennellä yrittäjänä tai julkisen ja yksityisen sektorin palveluksessa esimerkiksi insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, rakennusaine-, rakennustarvike- ja rakennusosateollisuudessa tai tutkimuslaitoksissa.

Tittelisi voi olla:

 • rakennesuunnittelija
 • toimistoinsinööri
 • työmaapäällikkö
 • työmaainsinööri
 • rakennuspäällikkö
 • rakennustyön valvoja
 • rakennustarkastaja
 • rakennuttaja
 • kunnaninsinööri
 • tekninen isännöitsijä
 • myynti-insinööri

Rakennusinsinöörien työllisyystilanne

Rakennusala työllistää kaikkiaan noin 170 000 henkilöä, mutta ala on herkkä taloussuhdanteiden vaihteluille ja muutokset heijastuvat nopeasti alan työllisyystilanteeseen.

Yleisimmin valmistumisen jälkeen rakennusinsinöörin työpaikka löytyy samalta työnantajalta, jolle opinnäytetyö on tehty. Suurin osa insinööreistä pääseekin valmistumisensa jälkeen heti vakinaiseen työsuhteeseen. Osaava insinööri voi heti valmistumisensa jälkeen päästä huomattavankin korkeille palkoille. Alkupalkat ovat noin 2400 - 3000 euron tasolla ja kymmenen työssäolovuoden jälkeen keskiarvopalkka on jo yli 3600 euroa. Palkan lisäksi on toki mahdollista saada hyviä työsuhde-etuja.

Rakennusinsinöörien työllisyysnäkymät

Lähes kaikissa rakennusalan ammateissa on odotettavissa pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä lähitulevaisuudessa. Rakennusalan työntekijöistä peräti 45 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Jo nyt on pulaa ammattitaitoisista rakennusmiehistä, rakennusmestareista ja projektipäälliköistä sekä suunnittelijoista, erityisesti rakennesuunnittelijoista. (Lähteet: Rakennusteollisuus ry)

Työelämän vaatimukset

Alalla tarvitaan hyvän teknisen koulutuksen ja ammattitaidon omaavia kielitaitoisia ja tiimityötaitoisia osaajia. Rakennusinsinöörin työn tekee mielenkiintoiseksi myös se, että alan ammattilaisen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja myös hyvin vaihtelevissa olosuhteissa.

Insinööriksi soveltuu sellainen, jolla on halu tutkia, kehittää, soveltaa ja tehdä. Insinöörillä on jo luonnostaan taipumusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aiheisiin. Insinööri hallitsee fysiikkaa ja kemiaa, ja hyödyntää erinomaisesti osaamistaan kehittäessään uutta.

Insinöörillä on uteliaisuutta selvittää miten asiat toimivat ja tapahtuvat. Insinööri on erinomainen ratkaisemaan ongelmia. Siksi insinöörejä tarvitaankin jatkuvasti joka paikassa.

Insinööreiltä edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista – logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Heillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Ryhmissä toimien omat erityistaidot pääsevät oikeuksiinsa ja eri osaamisalueet täydentävät toisiaan.

Rakennustekniikan koulutus on VAMKissa tarjolla viimeistä kertaa kevään 2016 haussa.