Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Matkailun koulutusohjelmaan ei ole mahdollisuutta hakea keväällä 2013.

Katso matkailun opetussuunnitelma R-MR-2012V.

Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana lähiopetuksen lisäksi elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit ja opinnäytetyöt sekä itsenäinen opiskelu tietoverkoissa. Opiskelijoilla on käytössään ajanmukaiset harjoitustilat keittiöineen ja baariluokkineen. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin. Monimuotoinen opiskelutyyli antaa valinnanvaraa ja mahdollistaa opiskelun sopivassa tahdissa.