Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Matkailu- ja ravintolapalveluiden osasto

Matkailun koulutusohjelma ei ole enää tarjolla VAMKissa.

VAMKin matkailun koulutusohjelma valmistaa kielitaitoisia ja monipuolisesti ammattinsa hallitsevia restonomeja yrittäjiksi tai toisen palvelukseen. Laaja-alainen tutkinto onkin kiistämätön kilpailuetu: työelämä kaipaa osaajia, jotka hallitsevat sekä alansa teoreettiset tiedot että käytännön taidot.

Matkailun osaajilta odotetaan paljon, sillä monitaitoisuus korostuu alalla ja työnkuva kattaa useita erilaisia tehtäviä. VAMKin koulutuksen keskeisenä tavoitteena onkin, että opiskelija saa valmiudet toimia laaja-alaisesti asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Valmistunut voi työskennellä matkailualan organisaatioissa, majoitus- ja ravitsemisliikkeissä sekä elintarvikealan yrityksissä kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla. Alan työllisyys Vaasan seudulla on erinomainen.

Koulutusohjelmassa tehdään yhteistyötä alan yritysten kanssa, ja opiskeluun kuuluvatkin olennaisena osana elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit sekä opinnäytetyöt. Mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon sekä ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun korostavat opiskelun kansainvälisyyttä.

Matkailun opetustilat sijaitsevat VAMKin keskustan kampuksella.

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu
Matkailu- ja ravintolapalvelut
Raastuvankatu 31–33
65100 Vaasa
Puh. 020 766 3300
Fax 06-326 3002
S-posti: bet-info@puv.fi