Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Ala ja ammatit

Matkailun koulutusohjelma ei ole enää tarjolla VAMKissa.

Opiskelijoita valmennetaan työskentelemään alan asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Ravintolapalveluihin suuntautuneet opiskelijat työllistyvät mm. majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin sekä elintarvike- ja ravintola-alan yrityksiin. Matkailua opiskelleet taas voivat työskennellä kansallisissa ja kansainvälisissä matkailuorganisaatioissa, matkatoimistoissa, matkailuyrityksissä (esim. majoitus-, ohjelma-, tapahtuma-, attraktio- ja liikennepalvelut) sekä matkailualan asiantuntijaorganisaatioissa.

Työllisyystilanne

Matkailuala työllistää kokonaisuudessaan noin 60 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, ohjelmapalveluiden järjestäjien, majoitus- ja ravintolapalveluiden sekä liikennöintiä harjoittavien yritysten palveluksessa. Matkailualalla on paljon osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja, esimerkiksi ohjelmapalveluyritysten sekä erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien, vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ym. työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Työllisyysnäkymät

Talouden suhdanteiden vaihtelut heijastuvat varsin nopeasti matkailualaan. Alalle työllistymistä edistää sekä huonoina että hyvinä aikoina laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Työelämän vaatimukset

Liikematkailun laajeneminen ja vaatimusten kasvaminen luovat uusia osaamisvaatimuksia. Asiakaskeskeisyys ja kuluttajamyönteisyys, markkinointi- ja myyntitaidot, nopea muutoksiin reagointi, verkostomainen työskentely ja innovatiivinen tuotekehitys ovat tulevaisuuden osaamisvaatimuksia.

Matkailualan kansainvälinen kiristyvä kilpailu luo uusia haasteita tuotekehitykselle ja markkinoinnille. Palvelun laadun merkitys korostuu, ja ihmiset odottavat entistä enemmän elämyksiä.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa jatkossa merkittävästi matkailun kysyntään ja tarjontaan. Luonnonympäristön arvostus on selvä muutostrendi, joka heijastuu matkailutuotteiden kysynnässä. Matkailupalvelujen massatuotannosta ollaan siirtymässä yksilöllisempään suuntaan. Omatoimimatkailu kasvaa. Tuotteet ja palvelut on osattava räätälöidä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaan.

Lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelu, asiakkaiden odotusten ja tarpeiden tunnistaminen ja täyttäminen sekä sosiaaliset taidot. Asiakkaiden kulttuuritaustan tunteminen, monipuolinen kielitaito ja kirjallinen viestintä ovat olennaisia taitoja. (Lähteet: www.ammattinetti.fi.)