Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso liiketalouden opetussuunnitelma LT-2017V.

Liiketalouden ja tekniikan aikuisopiskelijoille on kehitetty uudenlainen opetussuunnitelma, jossa molempien alojen opiskelijat suorittavat yhteisiä perusopintoja 60 opintopisteen verran. Lisäksi tradenomiopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Kevyen energiatekniikan moduuli, joka sisältää energiajärjestelmiä, energia-alan ympäristövastuut -opintojakson sekä projektityön. Tekniikan ja liiketalouden yhteisopinnot on suunniteltu yhteistyössä Vaasan seudun energia-alan yritysten kanssa.

Opetuksessa sovelletaan laajasti ryhmätyön mahdollisuuksia sekä lähi- että etäopetuksessa. Jotta opiskelu työn ohessa olisi joustavampaa, järjestetään osa opinnoista virtuaalisesti. Myös kirjaston tietojärjestelmiä hyödynnetään.

Työ- ja yrityselämän käytännön ongelmatilanteita ratkotaan tehtävien ja projektitöiden avulla sekä yrittäjyyteen perehtymällä. Opetus toteutetaan monimuotoisena, jolloin lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin, keskimäärin joka toinen viikonloppu. Valittavana on myös englanninkielisiä päiväopintoja.