Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso konetekniikan opetussuunnitelma I-KT-2016V.

Koulutuksemme on suunniteltu Vaasan ja ympäröivän maakunnan merkittävimpien vientiyritysten näkemykset ja tarpeet huomioiden. Opiskelu sisältää teorian lisäksi erilaisia ryhmäprojektitöitä, joissa usein on mukana jokin alueen yrityksistä, ja opetuksessa hyödynnetään yrityselämän ohjelmistoja.

Opiskelu suuntaavissa ammattiaineissa tapahtuu suurelta osin Technobothnia-laboratoriossa, jossa konetekniikan osastolla on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat ja laitteet. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin.

hae-vamkiin.png