Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Ala ja ammatit

Konetekniikan insinööri voi työskennellä laajasti eri työtehtävissä oman mielenkiinnon mukaan joko suomalaisissa tai kansainvälisissä teollisuusyrityksissä, julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Työskennellessäsi konetekniikan insinöörinä työtehtäviäsi voivat olla:

  • suunnittelutehtävät
  • tutkimustehtävät
  • tuotekehitys- ja tuotannonkehitystehtävät 
  • tekniset asiantuntijatehtävät
  • huoltoinsinöörin tehtävät
  • myynti ja markkinointi

hae-vamkiin.png

Konetekniikan työllisyystilanne

Ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista sekä ajanmukaista laitteistoa vaativa kone- ja metallituoteteollisuus on maamme teollisuudenalojen suurin työllistäjä, tuottaja ja tavaranviejä. Työllisyysnäkymät ovat hyvät konetekniikan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Henkilöstön määrä kotimaassa on kasvanut tasaisesti vuodesta 2004 lähtien. Ala työllistää Suomessa yli 130 000 henkeä.

Suomalaiset kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset työllistävät myös ulkomailla kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Konetekniikan ammattilaisille on tarjolla myös ulkomaille suuntautuvia asiantuntija-, asennus- ja huoltotehtäviä.

Yleisimmin valmistumisen jälkeen työpaikka löytyy samalta työnantajalta, jolle opinnäytetyö on tehty. Suurin osa konetekniikan insinööreistä pääseekin valmistumisensa jälkeen heti vakinaiseen työsuhteeseen. Osaava insinööri voi heti valmistumisensa jälkeen päästä huomattavankin korkeille palkoille. Alkupalkat ovat noin 2400 - 3000 euron tasolla ja kymmenen työssäolovuoden jälkeen keskiarvopalkka on jo yli 3600 euroa. Palkan lisäksi on toki mahdollista saada hyviä työsuhde-etuja.

Konetekniikan työllisyysnäkymät

Vaasan seudulla ala työllistää runsaat 8000 henkeä, ja lähivuosina työvoimatarvetta voivat kiihdyttää suurten ikäluokkien eläköityminen ja tekniikan kehityksen jatkuvasti uudistuvat haasteet.

Työelämän vaatimukset

Insinööriksi soveltuu sellainen, jolla on halu tutkia, kehittää, soveltaa ja tehdä. Insinöörillä on jo luonnostaan taipumusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aiheisiin. Insinööri hallitsee fysiikkaa ja kemiaa, ja hyödyntää erinomaisesti osaamistaan kehittäessään uutta.

Insinöörillä on uteliaisuutta selvittää miten asiat toimivat ja tapahtuvat. Insinööri on erinomainen ratkaisemaan ongelmia. Siksi insinöörejä tarvitaankin jatkuvasti joka paikassa.

Insinööreiltä edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista – logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Heillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Ryhmissä toimien omat erityistaidot pääsevät oikeuksiinsa ja eri osaamisalueet täydentävät toisiaan.

Konetekniikan robotti_WWW.jpg

Konetekniikan insinöörien työllisyysnäkymät Vaasan seudulla ovat erittäin myönteiset.