Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Opiskelijat kertovat

Monimuotoinen opiskelutapa mahdollisti opinnot työssäkäynnin ohella.

"Teoriat toteen harjoittelulla"

Piia Visuri, 34, Laihialta opiskelee sairaanhoitajaksi hoitotyön koulutusohjelmassa ja työskentelee ohjaajana nuorisopsykiatrisessa asumiskodissa.

Miksi VAMKiin? Olin jo pitkään pohtinut jatkavani opiskelua, ja tammikuussa 2010 alkoi VAMKissa monimuotoisena aikuiskoulutuksena sairaanhoitajaopinnot. Ne oli mahdollista suorittaa työssäkäynnin ohella.

Mitä mieltä opinnoista? Työharjoittelut eri aloilla ovat antaneet paljon ja auttaneet yhdistämään teoriatiedon käytännön osaamiseen. Välillä tenttejä ja etätehtäviä oli todella paljon, ja koulupäivät pitkiä. Onneksi tilanteeseen saatiin helpotusta, kun asiasta neuvoteltiin ryhmänohjaajan ja opettajien kanssa.

Mieleenpainuvin muisto opintojen varrelta? Koulupäivinä on vietetty monia hauskoja hetkiä. On ollut virkistävää irrottautua äidin ja työntekijän rooleista opiskeluhetkien ajaksi.

Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Kaiken yhdistäminen on ollut haastavaa ja vaatinut päämäärätietoista sitoutumista ja lähipiirin tukea. Opettajat VAMKissa ovat olleet joustavia, ja työvuorotkin olen saanut sovitettua koulun kanssa sopiviksi.

Mitä hyötyä AMK-tutkinnosta? AMK-tutkinto antaa mahdollisuudet jatko-opintoihin, työelämässä etenemiseen ja uusien haasteiden vastaanottamiseen.

"Hoitotyön opiskelulla lähelle potilasta"

Marjo Peltola, 51, Laihialta työskentelee opiskelun rinnalla perushoitajana terveysasemalla, jossa hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa potilaiden vastaanotto, hoidon kiireellisyyden arviointi, neuvonta sekä ajanvaraukset. Satunnaisesti Marjo pitää myös omaa vastaanottoa.