Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Valintakokeet (monimuotototeutus)


Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.00 alkaen.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa on seuraavat osat: kirjoitelma ja/tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) ja loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 20.4. – 23.5.2018

Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tekniikan monimuotototeutusten valintakoe järjestetään 24.5.2018.

Valintakokeessa testataan hakijan opiskelumotivaatiota ja -valmiuksia, matemaattis-loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan peruisteiden hallintaa.

Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja laskin.

Tekniikan monimuotototeutusten kirjalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kokeen maksimipistemäärä valintakokeesta on 70 pistettä (minimi 15p). Osallistuessaan tähän valintakokeeseen hakija saa koetuloksen, joka pätee ainoastaan kokeen järjestäneessä ammattikorkeakoulussa.