Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Syksyn yhteishaku

Syksyllä 2016 haussa ovat: 

Koulutuksiin haetaan 7.-21.9.2016 osoitteessa opintopolku.fi. Koulutukset käynnistyvät tammikuussa 2017.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sähköisesti toteutettavaan esivalintakokeeseen (11.10.2016) ilman erillistä kutsua.

Esivalintakokeen perusteella VAMK kutsuu toisen vaiheen valintakokeeseen kolminkertaisen määrän hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Varsinainen valintakoe

Valintakoepäivät VAMK:ssa:

  • Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus ma 7.11.2016
  • Sosionomi AMK, monimuotototeutus ti 8.11.2016

Valintakoekutsut esivalintakokeen pisteiden perusteella lähetetään aikaisintaan 20.10 (sähköpostitse). 

Varsinaisessa kokeessa käytetään samaa ennakkoaineistoa, joka on ollut käytössä myös valtakunnallisessa esivalintakokeessa

  1. Asiakkaat kuntapalvelujen kehittäjiksi (PDF)
  2. Kohti asiakaslähtöisiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalleja (PDF)

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä varsinainen valintakoe sisältää aineistokokeen, joka koostuu matemaattisesta osiosta, luetun ymmärtämisestä sekä esivalinta-aineistoon perustuvista kysymyksistä. Lisäksi soveltuvuuskokeeseen sisältyy ryhmähaastattelu.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Mikäli hakija tarvitsee valintakokeissa erityisjärjestelyitä, esim. lisäaikaa, tulee hakijan olla yhteydessä hakijapalveluihin syksyn haun osalta viimeistään 28.9.2016. Lisätietoa liitteestä: Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Hakijan on mahdollista saada lisäaikaa myös esivalintakokeen tekemiseen hakemalla erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyhakemus voidaan hyväksyä, jos hakijalla on vähintään keskivaikea lukivaikeus.

Syksyn esivalintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan yhdellä lomakkeella, joka on saatavilla http://soteli.metropolia.fi -sivustolta

Lomake toimitetaan liitteineen siihen ammattikorkeakouluun, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde hakijalla on ylimpänä hakutoiveena.