Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Syksyn yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 7.9.-21.9.2016 haussa ovat:

Aloitus tammikuussa 2017. Hakemuksen voi täyttää hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sähköisesti toteutettavaan esivalintakokeeseen (11.10.2016) ilman erillistä kutsua.

Esivalintakokeen perusteella VAMK kutsuu toisen vaiheen valintakokeeseen kolminkertaisen määrän hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä varsinainen valintakoe sisältää aineistokokeen, joka koostuu matemaattisesta osiosta, luetun ymmärtämisestä sekä esivalinta-aineistoon perustuvista kysymyksistä. Lisäksi soveltuvuuskokeeseen sisältyy ryhmähaastattelu.