Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Syksyn yhteishaku

Hakuaika tammikuussa 2018 alkaviin opintoihin on 6.9.-20.9.2017 osoitteessa opintopolku.fi.

Syksyn yhteishaussa voit hakea seuraaviin VAMKin koulutuksiin:

Valintaperusteet ovat samat kuin kevään yhteishaussa. Lue lisää valintaperusteista täältä.

Syksyn valintakokeet järjestetään 30.10 (päivätoteutus) ja 31.10.2017 (monimuotototeutus) Esivalintakoe järjestetään 12.10.2017.

Valintakoe

Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä varsinainen valintakoe sisältää aineistokokeen, joka koostuu matemaattisesta osiosta, luetun ymmärtämisestä sekä esivalinta-aineistoon perustuvista kysymyksistä. Lisäksi soveltuvuuskokeeseen sisältyy ryhmähaastattelu.

Yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät toistensa valintakoetulokset. Ks. alla oleva linkki.

www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 syksyn yhteishaku 2017_450.jpg

Syksyn yhteishaussa 6.9.-20.9.2017 voi hakea VAMKin sairaanhoitajakoulutukseen. Valittavana on joko päivätoteutus tai monimuotototeutus.