Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Studiesätt och undervisningsplan

Ansökning till utbildningsprogrammet i företagsekonomi kan inte göras på våren 2013.

Se läroplanen T-FE-2012V för företagsekonomi.

Grupparbete samt när- och distansundervisning tillämpas i stor utsträckning i undervisningen. Också studier via nätet och bibliotekets informationssystem utnyttjas.

Praktiska problemsituationer inom arbets- och företagslivet löser studerandena med hjälp av uppgifter och projektarbeten samt genom att sätta sig in företagens situation. Undervisningen är mångformig och närundervisningen ges fredagarna och lördagarna. Studeranden kan även välja svensk- och engelskspråkiga dagstudier.