Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Studerande berättar

"Valet av studieplats var lätt"

David Söderberg, 32, från Vörå utexaminerades som tradenom från utbildningsprogrammet för företagsekonomi år 2007. Han koncentrerar sig för närvarande på sin idrottskarriär som släggkastare.