Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Avdelningen för företagsekonomi

En tradenomutbildning inom företagsekonomi vid Vamk kan komma till nytta inom flera branscher. Vår utbildning ger mångsidiga färdigheter för företagsverksamhet såväl som för uppgifter inom den privata och offentliga sektorn. I synnerhet arbetsgivarna i den tvåspråkiga, internationella och exportinriktade Vasatrakten uppskattar våra språkkunniga tradenomer med goda baskunskaper i företagsekonomi.

Handelsutbildningen och språkbadsundervisningen har över hundra år bakom sig. I dag har utbildningsprogrammen i företagsekonomi på finska, svenska och engelska vid Vasa yrkeshögskola nästan 900 flitiga studerande. Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i företagsekonomi är belägna i Vasa centrum på ett vackert och historiskt värdefullt campusområde.

Kontaktuppgifter

Vasa yrkeshögskola
Företagsekonomi
Rådhusgatan 31–33
65100 Vasa
Tfn 020 766 3300
Fax 06–326 3002
E-post: bet-info@puv.fi