Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

AMK-tutkintoon johtava koulutus

AMK-tutkintoon johtavat monimuoto-opinnot (aiemmin aikuiskoulutus) kestävät 2-4 vuotta ja täydentävät opiskelijan aiempaa työkokemusta ja koulutusta.

Opiskelu on monimuotoista, joten se sopii työssäkävijän aikatauluihin. Opetus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, ja luennot pidetään iltaisin tai viikonloppuisin. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

Hakuaika elokuun lopussa 2017 alkaviin koulutuksiin on 15.3.-5.4.2017. Haussa ovat seuraavat AMK-tutkintoon johtavat  koulutukset:

Insinööri (AMK)

 Tradenomi (AMK)

hae-vamkiin.png