Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

AMK-tutkintoon johtava koulutus

AMK-tutkintoon johtavat monimuoto-opinnot (aiemmin aikuiskoulutus) kestävät 2-4 vuotta ja täydentävät opiskelijan aiempaa työkokemusta ja koulutusta.

Opiskelu on monimuotoista, joten se sopii työssäkävijän aikatauluihin. Opetus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, ja luennot pidetään iltaisin tai viikonloppuisin. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

Hakuaika tammikuun alussa 2018 alkaviin koulutuksiin on 6.9. - 20.9.2017.  Haussa on seuraava AMK-tutkintoon johtava koulutus:

hae-vamkiin.png