Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

VAMKin aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Tarjoamme monipuolista aikuiskoulutusta aina tutkintoon johtavista opinnoista työelämän tarpeiden mukaan räätälöitäviin kursseihin. Joustava ja monimuotoinen opiskelutapamme sopii työssäkävijän aikatauluihin.

  • AMK-tutkintoon johtava koulutus (2 - 4 vuotta) täydentää opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.
  • Ylempi AMK-tutkinto (2 - 3 vuotta) vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.
  • Avoimen AMK:n opinnot sopivat kaikille pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Voit opiskella tutkintoihimme kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Avoin AMK toimii mainiosti väylänä myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun. 

Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutuksena yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle räätälöityjä, ammattikorkeakoulujen toimialoihin liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Liity 600 aikuisopiskelijamme joukkoon!

www_monimuoto.jpg

VAMKin monimuoto-opinnot pyritään toteuttamaan siten, että niitä voi suorittaa työn ohella tai toiselta paikkakunnalta.

Monimuoto-opinnot on suunniteltu joustaviksi

Opiskelun monimuotototeutus (eli aikaisemmin aikuiskoulutus) on tarkoitettu niille, jotka haluavat myöhemmässä elämän ja uran vaiheessa päivittää osaamistaan uudella tutkinnolla. Tällöin opetus on toteutettu siten, että voit suorittaa tutkinnon töiden ohella tai toiselta paikkakunnalta. Monimuotototeutus ja päivätoteutus vastaavat toisiaan, mutta opetusjärjestelyt ovat erilaiset.

Joustavaa

Pyrimme monimuotoisuuteen, valinnaisuuteen sekä lähi- ja etäopintojen tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen. Osaamistasi voidaan kartoittaa myös näyttökokein.

Monimuotoista

Aikuiskoulutuksessa opintoja suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä niin lähi- kuin etäopetuksena ja verkon välityksellä. Erilaiset projekti- ja harjoitustehtävät pyritään kytkemään opiskelijan omiin työtehtäviin, mikä lisää opiskelumotivaatiota ja hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa.

Monialaista

Tekniikan ja liiketalouden aikuisopiskelijoille on kehitetty uudenlainen opetussuunnitelma, jossa molempien alojen opiskelijat suorittavat samansisältöisiä perusopintoja 60 opintopisteen verran. Tekniikan opiskelijat voivat lisäksi halutessaan valita Liiketaloutta insinööriopiskelijalle -moduulin, joka sisältää Business-to-Business -markkinointia ja -verkostoja, ulkomaankaupan tekniikkaa, sopimusoikeutta sekä teollisuuden tietojärjestelmäsovelluksia. Vastaavasti tradenomiopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Kevyen energiatekniikan moduuli, joka sisältää energiajärjestelmiä, energia-alan ympäristövastuut -opintojakson sekä projektityön. Yhteisopinnot on suunniteltu Vaasan seudun energia-alan yritysten tarpeita kuunnellen.

Kannustavaa

Opiskelu työn ja arjen rinnalla on vaativaa ja edellyttää motivaatiota ja suunnitelmallisuutta, joten oma-aloitteisuus ja vastuunotto omasta etenemisestä korostuvat. Vastaavasti voit itse merkittävästi vaikuttaa oppimisesi suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opettajien ohjauksen lisäksi on opiskelijatovereilta saatava tuki erittäin tärkeä osa opiskelukokemusta.

Energistä

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energia-alan osaamiskeskittymä, joka tuottaa yli 12 prosenttia Suomen teknologiateollisuuden viennistä ja työllistää alueellamme runsaat 10 000 henkilöä. Tämä kansainvälinen osaamisverkosto alihankkijoineen tarvitsee jatkuvasti erityisesti tekniikan ja liiketalouden osaajia. Energiakeskittymä vahvistaa myös Vaasan vähittäiskaupan, palvelualojen sekä julkisen sektorin tarjontaa ja luo hyvinvointia koko seudulle. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, minkä ansiosta opiskelijoille tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajien toimeksiantoina tehtäviin projektitöihin ja opinnäytetöihin. VAMKin kaikkien koulutusalojen työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä alueemme työllisyys on jatkuvasti Suomen huippua.