Open Studies

Frequently Asked Questions

Jos aloitan opinnot avoimessa AMK:ssa, menetänkö työttömyyskorvauksen?

Työttömillä on mahdollisuus suorittaa Avoin AMK -opintoja menettämättä työttömyyskorvausta. Sivutoiminen opiskelu (alle 5 op/kuukausi) ei yleensä ole este työttömyyskorvauksen saamiselle. Tietyin edellytyksin voi myös olla mahdollista opiskella päätoimisesti (yli 5 op/kuukausi) avoimen AMK:n kautta. Työttömänä sinun tulee aina varmistaa oma tilanteesi ja mahdollisuutesi opintoihin lähimmästä työvoimatoimistosta.

Kuinka paljon voin opiskella ja voinko suorittaa tutkinnon?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavien opintojen määrää ei ole rajoitettu. Avoimessa AMK:ssa voit opiskella lähestulkoon kaikkia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja, lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä.

Avoimessa AMK:ssa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Mikäli haet ja tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi myöhemmin, avoimen AMK:n kautta suoritetut opinnot voidaan kuitenkin hyväksilukea tutkintoosi.

Mitä opiskelu maksaa? Saako opiskelumaksuihin alennusta?

Hinnat löytyvät Opiskelumaksut sivulta.

Miten pääsen avoimen AMK:n opiskelijaksi?

  1. Tutustu opintotarjontaan ja tarvittaessa kysy lisätietoja avoimen AMK:n suunnittelijalta.
  2. Ilmoittaudu Avoimen amk:n sivuilta löytyvillä ilmoittautumislomakkeilla. Ilmoittautumislomakkeet on jaoteltu sen perusteella, mikä on opiskelun tarkoitus. Esim. polkuopintoihin ilmoittaudutaan omalla lomakkeellaan. Lomakkeen täyttämistä varten ei tarvita tietoja aiempien opintojen arvosanoista.
  3. Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja opinnoissa on rajoitetusti, joten kannattaa olla ripeä ilmoittautumisessa.
  4. Noin viikkoa ennen opintojen alkamista lähetetään sähköpostitse tiedote, jossa on tarkempaa tietoa opintojen alkamisesta.

Miten pääsen tutkinto-opiskelijaksi?

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakeutua joko yhteishaussa tai avoimen AMK:n erillishaussa, kun olet suorittanut 60 op koulutuskohtaisia opintoja avoimessa AMK:ssa. Lue lisää kohdasta Avoin AMK - polku ammattikorkeakoulututkintoon.

Mitkä ovat vaatimukset aiemmista opinnoista?

Avoimessa AMK:ssa ei edellytetä mitään tiettyä pohjakoulutusta (perustutkintojen mukainen opetus). Opiskella voi, vaikka ei olisi ammattikorkeakouluun hakemiseen vaadittavaa pohjakoulutusta. Opintojen suorittamiselle ei myöskään ole ala- tai yläikärajaa. Mikäli opintojaksolle edellytetään edeltäviä tietoja tai taitoja, se on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opiskelijan tulee itse ratkaista, riittävätkö hänen pohjatietonsa ko. opintojen suorittamiseen. Tärkeä edellytys on lisäksi koulutuksen opetuskielen hallinta (suomi/englanti).

Ylempi AMK -koulutuksissa opiskelijalla tulee olla pohjakoulutuksena soveltuva AMK-tutkinto kulloinkin kyseessä olevan koulutuksen alalta.

Oikeuttaako avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu opintotukeen?

Opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa ei katsota päätoimiseksi eikä se näin ollen oikeuta opintotukeen tai muihin päätoimisille tutkinto-opiskelijoille myönnettäviin etuuksiin, kuten opiskelija-alennuksiin terveydenhuollon palveluissa, VR:n tai Matkahuollon lipuissa tai opiskelijaruokaloissa. VAMK:n avoin AMK -polkuopiskelijat voivat kuitenkin ruokailla henkilökuntahintaan VAMK:n kampuksen opiskelijaravintolassa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan erilaisiin tukimuotoihin voi tutustua Taloudellista tukea kohdasta.

Saako suorituksista todistuksen?

Suoritetuista avoin AMK -opinnoista saa opintosuoritusotteen. Otteen saa pyytämällä sen avoimen suunnittelijalta. Myös opintotoimistosta voi käydä pyytämässä opintosuoritusotteen.

Voinko opiskella työn ohessa?

Monimuotototeutuksissa opetus toteutetaan pääsääntöisesti viikonloppuisin (perjantai ja lauantai), jolloin opiskelu töiden ohessa on mahdollista. Joissakin monimuotokoulutuksissa on myös arkipäiviin sijoittuvaa opetusta yhtenä-kahtena päivänä viikossa. Päiväryhmissä opetus on arkisin klo 8-18 välillä.