Current News

Vamkin tekniikan yksikön kielenopetusmalleja esillä Joensuussa

Vaasan ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liikenteen-yksikön opettajat Lotta Saarikoski, Sanna-Liisa Koski ja Eeva Rauto osallistuivat Joensuun yliopistossa 18.5 - 19.5. pidettyyn ViKiPeda (vieraiden kielten pedagogiikka) konferenssiin, jonka teemana oli kielikasvatus ja elinikäinen opiskelu.Konferenssin osallistujina olivat yliopistojen ja opettajankoulutuslaitosten kielididaktiikan asiantuntijoita. Mukana oli myös runsaasti ammattikorkeakoulun opettajia.

Konferenssin pääpuhujina olivat emeritusprofessori Viljo Kohonen, professori Natalia Malkina (Herzen State Pedagogigal University of Russia) sekä professori Karin Vogt (Pedagogical University of Heidelberg, Saksa). Mielenkiintoisinta antia oli Viljo Kohosen luento, joka käsitteli mm. Euroopan Unionin kehittämää, itsearviointiin perustuvaa eurooppalaista kielipassia (Europass), josta on myös tulossa kaikille koulutusasteille, myös ammattikorkeakouluille, oma versionsa.

Yhtenä konferenssin teemana oli vieraskielisen sisältöopetuksen ja kielenopetuksen integrointi ammattikorkeakouluissa. Vamkilaiset pitivät esityksen integroinnin malleista ja esittivät tekniikan ja liikenteen yksikössä tekemiään opetuskokeiluja ja siihen liittyviä tutkimuksia.

Lisätietoja konferenssista:
http://www.joensuu.fi/vikipeda2009/valikko/index_1.html

Back