Current News

VAMKin Tauno Kekäle EK:n Pohjanmaan aluejohtokuntaan

Posted on 2011-01-04 10:30:00 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Tauno Kekäle on nimetty Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjanmaan aluejohtokunnan jäseneksi.

– Jäsenet ovat pääsääntöisesti yksityissektorin toimitusjohtajia, joten pidän tätä kaikkiaan merkittävänä osoituksena korkeakoulusektorin merkityksen kasvusta elinkeinoelämän kehittäjänä, toteaa Tauno Kekäle.

Aluejohtokunnat toimivat EK:n neuvoa-antavina eliminä, ja niiden erityisenä tehtävänä on varmistaa alueiden yritystoiminnan tarpeiden välittyminen EK:n toiminnan sisältöihin. Aluejohtokuntia on Suomessa kaikkiaan 15. Pohjanmaan johtokunnan puheenjohtajana toimii ABB Oy:n pienjännitetuotteet -divisioonan johtaja Heikki Uusitalo ja varapuheenjohtajana Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Arttu Laine.

Back