Current News

Vamkin lehtori Yang Liu: Kestävä kilpailuetu yrityksissä saavutetaan ennakoivalla toimintatavalla

Posted on 2010-11-04 09:22:52 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun tietotekniikan osastolla lehtorina työskentelevä Yang Liu on tehnyt väitöskirjan kestävän kilpailuedun saavuttamisesta yrityksissä. Kiinan Wuhanista kotoisin oleva Liu on valmistunut insinööriksi Vaasan ammattikorkeakoulusta vuonna 2001 ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2005.

Yang Liun tuotantotalouden alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan valmistustoiminnan kilpailukykyä ja dynaamista päätöksentekoa. Liun tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää operatiivista kilpailukykyä kestävällä tavalla. Tulevaisuuden valmistustoiminnan kilpailukyky dynaamisessa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä perustuu ennakoivaan strategiaan. Kestävä kilpailuetu muodostuu kilpailukykyisen liiketoimintastrategian hyödyntämisestä liiketoimintatilanteiden hallinnassa.

Globaalissa kontekstissa tehty empiirinen tutkimus osoittaa, että ennakoiva toimintatapa on keskeistä kestävän kilpailuedun toteuttamisessa. Tutkimuksen kohteena oli sekä aasialaisia, eurooppalaisia että suomalaisia yrityksiä.

Tutkimuksessa kehitetään teoreettinen lähestymistapa mallintamiseen, jossa integroidaan operatiivisen kilpailukyvyn suorittamiseen vaikuttavat ydintekijät. Mallin mukaan yhdistämällä valmistusstrategia ja muutosjohtaminen yrityksen teknologiatasoon voidaan käsitteellisten analyyttisten mallien avulla arvioida kilpailukyvyn tasoa kokonaisuutena.

Tutkimus kokoaa yhteen aiheen teoreettisen keskustelun ja käytännön hyödyt toiminnan johtamisesta globaalissa turbulentissa liiketoimintaympäristössä.

Julkaisu: Liu, Yang (2010). Implementing Sustainable Competitive Advantage for Proactive Operations in Global Turbulent Business Environments. Acta Wasaensia No 227. Tuotantotalous. 207 sivua.

Tilausosoite: http://www.uwasa.fi/julkaisusarjat/luettelo/?julkaisu=619

Back