Current News

VAMKin koulutus auttaa näkemään ihmisen kokonaisuutena sote-palveluissa

Posted on 2020-10-15 12:16:00 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu on mukana kouluttamassa asiakas- ja palveluohjaajia, joiden ansiosta tulevaisuuden sote-keskuksissa pystytään tarjoamaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan.

Kun ihminen hakee apua hankalassa elämäntilanteessa, hän hakeutuu usein sosiaali- tai terveysalan palveluiden piiriin. Esimerkiksi sairauden kohdatessa hän menee terveyskeskukseen, jotta saisi apua vaivaansa.

Toisinaan sote-palveluiden tarve on monialaisempi. Yksittäisen terveysongelman lisäksi ihmisellä saattaa olla muita, siihen liittyviä tai siitä johtuvia erillisiä ongelmia. Terveydentila ja sosiaalinen hyvinvointi ovat myös tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Siksi olisi välttämätöntä, että ihmisen tilannetta tarkasteltaisiin kokonaisuutena.

Asiakas- ja palveluohjaajat ovat ammattilaisia, jotka auttavat löytämään oikean polun sosiaali- ja terveyspalveluissa. Heidän merkityksensä korostuu juuri tilanteissa, joissa ihmisellä on paljon haasteita elämässään.

– Kun asiakkaiden tarpeet tunnistetaan entistä paremmin, niihin pystytään myös vastaamaan nopeammin sekä ennaltaehkäisevästi. Tässä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen on keskeistä, sanoo hankejohtaja Pia Vähäkangas.

Vähäkangas ja Johanna Björkman työskentelevät Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Sen eräänä tavoitteena on ottaa käyttöön alueellinen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen toimintamalli.

Moniammatillista osaamista

Vaasan ammattikorkeakoulu on mukana tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisessä muun muassa asiakas- ja palveluohjauksen pilottikoulutuksella.

– Erikoistumiskoulutuksessa on mukana 45 opiskelijaa kolmesta ammattikorkeakoulusta. Heistä suurin osa työskentelee asiakas- ja palveluohjauksen tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Heidän asiantuntemuksensa on tärkeää huomioida asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisessä Pohjanmaalla, sanoo VAMKin sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Riku Niemistö.

Käytännön tieto auttaa sosiaali- ja terveystyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

– Nyt käynnissä oleva Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutus toteutetaan yhdessä Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa, ja sen avulla parannetaan Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen toimintamalleja, Niemistö kertoo.

Tulevaisuuden sote-palveluissa moniammatillisella osaamisella on entistä enemmän painoarvoa. Kun usean alan erikoisosaajat voivat kohdata asiakkaan, syntyy tarkempi kuva siitä, millaista palvelua tämä tarvitsee.

Elintapaohjausta tarvitaan

Sote-asiakkaista vain pieni osa tarvitsee monialaista intensiivistä palveluohjausta. Lähivuosina väestön ikärakenne muuttuu siten, että ikääntyneiden suhteellinen määrä kasvaa.

– Ennaltaehkäisevä työ ja elintapaohjaus ovat keskeisessä asemassa, kun kehitetään ikäihmisten palveluohjausta ja palveluprosesseja, Pia Vähäkangas toteaa.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen ryhmä kokoontui 8.–9.10. videoseminaariin, jossa pohdittiin erityisesti sosiaalisesti ja eettisesti kestävää ohjaustyötä. Seminaarissa hanketyöntekijät esittelivät Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen tavoitteita ja sisältöä. Toimintamallit ovat valmiit vuoden 2022 loppuun mennessä. Opiskelijat kehittivät seminaarin työpajoissa palveluohjauksen ihannemalleja.

– Olemme saaneet hyvää tietoa käytännön tekijöiltä kehitystyötä varten, kiittelee Johanna Björkman.

Back