Current News

VAMK tutkii maa- ja aurinkoenergian hyödyntämistä kerrostaloissa

Posted on 2010-11-10 16:06:06 EET.

KUVA_9041.jpg

Projektipäällikkö, rakennustekniikan yliopettaja Tapani Hahtokari (oik.) ja tietotekniikan lehtori Jukka Matila (kesk.) ovat mukana uraauurtavassa hankkeessa. Talot rakennuttaneen Lakea Oy:n toimitusjohtaja Keijo Ullakko (vas.) kiittelee VAMKin panostusta, jota ilman näin laajaa tutkimusta ei olisi mahdollista toteuttaa.

Asuntorakentamisen energiatehokkuusmääräykset tiukentuvat koko ajan. Määräysten noudattamista hankaloittaa se, että tutkimustietoa niiden vaikutuksista ei ole juuri ollut saatavilla. Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK tutkii maa- ja aurinkoenergian hyödyntämistä matalaenergiakerrostalorakentamisessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten aurinkoenergian hyödyntäminen vaikuttaa asumiskustannuksiin sekä koko talon käytön aikana muodostuviin energiakulutuksen kustannuksiin.

Tutkimuskohteena olevista taloista ensimmäinen valmistui tänä syksynä Vaasan Suvilahteen, ja siinä on käytetty vuoden 2007 rakentamismääräyksiä. Toinen kerrostalo valmistuu vuoden kuluttua ja se on rakennettu tiukentuneiden, vuoden 2010 energiatehokkuusmääräysten mukaisesti.

- Näitä vertailemalla saadaan tarpeellista tutkimustietoa kerrostalojen ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta sekä eri tavalla eristettyjen rakennusten energiataloudellisuudesta ja -tehokkuudesta, kertoo rakennustekniikan yliopettaja Tapani Hahtokari.

VAMKin rakennustekniikan ja tietotekniikan osastot selvittävät muun muassa maa- ja aurinkoenergian toimivuutta eri vuodenaikoina. Myös kerrostalojen lämmityseristystason kasvun vaikutusta rakennusten energiatehokkuuteen tutkitaan.

KUVA_8978.jpg

Ensimmäistä kertaa on saatu tutkimustietoa myös asukkaiden asumistottumusten vaikutuksista energiankulutukseen. Vuokralaiset muuttivat Vaasan Suvilahdessa sijaitsevaan taloon elokuussa. Heidän asumistottumuksiaan on seurattu huoneistokohtaisesti kolmisen kuukautta.

Lisäksi VAMK tutkii matalaenergiarakentamisen edistämistä kerrostalotuotannossa. Rakennusalan ammattilaisia askarruttaa vielä se, mikä on oikea eristämisen taso, ja onko paksuissa seinärakenteissa riski kosteuden tiivistymiseen rakenteeseen.

- Tätä varten VAMK on kehittänyt mittausjärjestelmän, jolla voidaan seurata kosteutta ja lämpötilaa paikan päällä tutkimuskohteessa, sanoo tietotekniikan lehtori Jukka Matila.

KUVA_7277.jpg

VAMKin tietotekniikan opiskelijat ovat olleet tiiviisti mukana suunnittelemassa ja rakentamassa mittausjärjestelmää, joka on asennettu Kustaanportti-asuntoyhtiön rakenteisiin. Opiskelijat Aleksander Sadala ja Markus Törmä asensivat mittausjärjestelmää rakennuksella.

Mittausyksiköitä on asennettu tutkittavan talon jokaiselle seinustalle kolmeen eri kerrokseen, jolloin talon rakenteiden tilaa voidaan seurata erilaisissa säätiloissa. Mittausyksiköt antavat tuloksia jatkuvasti ympäri vuorokauden, ja ne tallennetaan tietokantaan jatkokäsittelyä varten.

- Mittausjärjestelmä on Suomen suurin laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella toteutettu rakenteiden tutkimusjärjestelmä, kertoo Jukka Matila.

Seurantajärjestelmän ovat kehittäneet ja rakentaneet tietotekniikan osaston opiskelijat opettajan johdolla.

KUVA_0882.jpg

Rakennukseen on asennettu kiinteästi kaksitoista pientä mittausyksikköä, jotka mittaavat rakennuksen seinärakenteessa olevia lämpötiloja ja kosteuksia. Mittausyksikkö on pieni elektroninen laite, jossa on oma mikroprosessori. Yksi yksikkö kykenee mittaamaan sekä lämpötilan että kosteuden neljästä eri mittausanturista yhtä aikaa.

KUVA_1086.jpg

Mittausanturit on sijoitettu lämpöeristeenä toimivan vuorivillan sisäpintaan sekä ulkopintaan. Tietotekniikan opiskelijat Aleksander Sadala ja Hannu Savela pohtivat anturin suunnitteluongelmaa.

reaalimailman rajat ylittävä mittausjärjestelmä.jpg

Tallennettuja mittaustuloksia sekä reaaliaikaisia mittausarvoja voidaan tutkia ja analysoida joko www-selaimella (http://matalaenergia.puv.fi) tai siirtämällä valitut tiedot johonkin laskentaohjelmaan, kuten Exceliin. Opiskelija Jesse Uusitalo esittelee mittaustuloksia, jotka ovat nähtävissä reaaliajassa myös SecondLifessa.

VAMKin maa- ja aurinkoenergian ja matalaenergiahankkeiden projektipäällikkönä toimii yliopettaja Tapani Hahtokari. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana rahoittajina Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Lakea Oy ja Peab Oy. Ohjausryhmässä ovat rahoittajien edustajien lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan energiainstituutti VEI. Hankkeiden päärahoittajana toimii Pohjanmaan liitto.

Teksti: Eliina Salmela
Kuvat: Vesa Sirén ja Jukka Matila

Back