Current News

VAMK-täydennyskoulutus: Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op

Posted on 2017-03-27 10:28:16 EEST.

www_terveydenhoitaja.jpg

VAMK ja Yrkeshögskolan Novia toteuttavat yhteisen, kaksikielisen koulutuksen, johon voivat hakea kaikki terveydenhoitajan tai fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshoitajan tehtävissä työskentely katsotaan eduksi.

15 opintopisteen laajuinen koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Koulutus toteutetaan 14.9.2017–16.3.2018, ja se sisältää 14 päivää lähiopetusta, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Koulutukseen haetaan pdf-lomakkeella, joka tulee toimittaa Vaasan ammattikorkeakouluun 15.5. mennessä:

Anne Puska
Vaasan ammattikorkeakoulu, Alere
Wolffintie 27-31
65200 VAASA

Lisätietoja koulutuksesta:
http://www.puv.fi/fi/professional/taydennyskoulutus/sosiaali-ja_terveysalan_taydennyskoulutukset/

Back