Current News

Vamk-opinnäytetyö: Joukkueurheilu vaikuttaa sosiaaliseen kehitykseen

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelija Hannele Uusihaka tutki opinnäytetyössään joukkueurheilun merkitystä nuorten sosiaaliseen kehitykseen. Työssä selvitetään nuoren sosiaalista kehitystä sekä joukkueurheilun sosiaalista perusluonnetta.

- Oma urheilutausta vaikutti aiheenvalintaan, lentopalloa pelaava Uusihaka kertoo.

Uusihaka keräsi kyselyillä aineistoa vaasalaisista jääkiekko-, jalkapallo-, koripallo- ja lentopallojoukkueista. Vastaajia oli 124 ja he olivat 15 - 31-vuotiaita. Urheilijoiden mielipide oli selvä: joukkueurheilun harrastaminen edistää sosiaalisten taitojen oppimista. Vastaajat uskoivat sen vaikuttavan myönteisesti esimerkiksi itseohjautuvuuteen, pitkäjänteisyyteen, itsekontrolliin, minäkuvaan, käytökseen, suvaitsevaisuuteen ja muiden huomioon ottamiseen.

Joukkueurheilun sosiaaliset vaikutukset riippuvat kuitenkin siitä, miten valmentaja ottaa pelaajat yksilöinä huomioon ja millaisia sosiaalisia tilanteita urheilussa tulee vastaan. Ohjauksen tulee olla tarkoituksenmukaista.

Tulevaisuuden haasteita liikunnassa ovat tekijän mukaan toisaalta liikuntaa harrastamattomien nuorten liikkumaan saaminen sekä toisaalta urheiluseurojen kyky vastata kovaan kysyntään. Nuorille pitäisi saada aikaan "nuorten näköistä" toimintaa.
Uusihaka kuvailee noin 15-vuotiaan nuoren urheilijan olevan usein vaiheessa, jossa hän joko lopettaa tai satsaa tosissaan urheiluun.

   
Vaasalaisen Hannele Uusihaan opinnäytetyö "Joukkueurheilun merkitys nuorten sosiaalisessa kehityksessä" esiteltiin 23.11. Sosionomiksi valmistuva 22-vuotias Uusihaka pelaa lentopalloa Vaasan Vasamassa ja vetää Action-liikuntakerhoa 3. - 5. luokkalaisille.

Lisätietoja:

Hannele Uusihaka, Puh. 040 739 7025

Raimo Koivisto, ohjaaja, osastonjohtaja (sosiaaliala),
Vaasan ammattikorkeakoulu, Puh. 326 3881

Teksti: lehtori Pia Liedes
Kuva: Mikko Lehtimäki

Back