Current News

Textversion av webbsidorna för mobilanvändare

Yrkeshögskolans webbsidorna finns nu också som textversion. Denna version har förenklats för att göra innehållet tillgängligt för mobilanvändare. Det går också snabbare att ladda dessa sidor med långsamma Internet-anslutningar (t.ex. modem). Innehållet i textversionen motsvarar de vanliga sidorna.

Gå till textversionen genom länken i övre delen av WWW-sidorna eller direkt på adressen http://www.puv.fi/text.

Back