Current News

Sommarens öppethållningstider

Vasa Yrkeshögskola, enheten för företagsekonomi och turism samt enheten för hälsovård, Rådhusgatan 31-33 är stängd 4.7.05-31.7.05.

Enheten för teknik och kommunikation och enheten för det sociala området, Wolffskavägen 30 är öppen under denna tid och betjänar må-fre 9.00-15.00.

Back