Current News

Saksalaisia vieraita VAMKissa

Posted on 2011-06-06 14:31:46 EEST.

VAMKiin saapui maanantaina 30.5. viikon ajaksi ryhmä saksalaisia professoreita ja opiskelijoita Neubrandenburg University of Applied Sciences -oppilaitoksesta.

Jo toisen kerran VAMKissa vierailleet saksalaiset perehtyivät syvällisesti Vaasan kaupunkirakenteen ja ympäristön kehityslinjaan, lähtökohtana sekä luontoperusta että ainutlaatuinen paikallisuus merellisellä maankohoamisrannikolla. Vaasalla onkin paljon annettavaa ympäristönsuunnittelun ja kestävän maankäytön edelläkävijänä, edustaahan Vaasa lähtökohtaisestikin parhainta suomalaista puukaupunkiperinnettä. Kaupunkiympäristön kestävä kehittäminen ratkoo niitä haasteita, joita yhä tarkoituksenmukaisempaan maankäyttöön pyrkivä kaupunkirakenne tulevaisuudessa edellyttää.

VAMKissa pidettyjen asiantuntijaluentojen ohella vieraat perehtyivät monipuolisesti oman alansa viranomaistyöhön ja ympäristönkäyttöä ohjaaviin strategioihin ja suunnitelmiin sekä niiden toteutuksiin rakennetussa ympäristössä. Vierailukohteita olivat muun muassa ELY-keskuksen ympäristötoiminnot, Vaasan kaupunkisuunnitteluvirasto sekä Metsähallituksen aluekeskus.

Saksalaiset vieraat pääsivät tutustumaan myös KVARKEN Unescon maailman luontoperintökohteeseen opastetun kierroksen myötä sekä Gerbyn kestävän kehityksen mukaan toteutettuun asuinalueeseen, joka on ensimmäisen laatuaan maassamme. Viikon ohjelmaan mahtui myös yhteinen ilta suomalaisella kesämökillä Vaasan saaristossa. Vieraat osoittautuivat innokkaiksi saunojiksi ja uimareiksi vielä keväisen viileässä merivedessä.

Pitkäaikainen yhteistyöoppilaitos

Saksalaiset-vierailijat.jpg

Vierailuryhmä koostui kolmesta professorista ja 13 opiskelijasta, jotka edustivat Luonnonsuojelun ja maankäytönsuunnittelun koulutusohjelmaa. Nykymuodossaan kaksi vuotta sitten aloitettu koulutusohjelma yhdistää maankäytön suunnittelun ja paikallisen luontoperustan asettamat reunaehdot kestävän kehityslinjan turvaamiseksi. Koulutuksessa maankäytön suunnittelu ulottuu kaikille sen eri tasoille maakuntakaavasta yleiskaavaan ja asemakaavatason tehtäviin.

VAMK ja Neubrandeburg University of Applied Sciences ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 1994 lähtien. Vierailut ja vastavierailut ovat säännöllisiä, ja viimeksi yhteistyöoppilaitoksessa olivat käymässä VAMKin ympäristöteknologian toisen vuosikurssin opiskelijat pari vuotta sitten. Neubrandeburgiin suuntautuu myös syksyllä 2011 seuraava vastaavanlainen VAMK-opiskelijaryhmän viikon pituinen opintomatka.


Teksti: Vesa-Matti Honkanen

Back