Current News

Rektorns tal dimission 27.5.2005

Bästa studerande som idag avlägger yrkeshögskole-examen

Arbetslivet medför i dessa dagar stora utmaningar för er. Var modiga och ta emot utmaningarna; det är det bästa sättet att utvecklas inom sitt yrke. Speciellt internationaliseringen och de allt mer komplicerade arbetsuppgifterna skapar ett behov av ständig självutveckling. Arbete inom globala företag förutsätter goda internationella färdigheter, eftersom arbetet inte begränsas till ett land och kanske inte ens till en kontinent. Speciellt språkkunskaper har en central roll. Använd modigt olika språk, fastän ni kanske upplever att era språkkunskaper i ett annat språk inte är fullständiga; då utvecklas era aktiva språkkunskaper som bäst.

Till betygen, som ni idag erhåller, finns bifogat ett Diploma Supplement, som beskriver den finländska yrkeshögskoleexamens placering inom det europeiska högskolesystemet. Detta underlättar sökandet av internationella arbetsuppgifter.
 
Övergången till arbetslivet betyder inte att studierna är förbi. Arbetslivets utmaningar kräver en ständig utveckling av yrkesfärdigheter. Den högre yrkeshögskoleexamen, som löper parallellt med universitetens magisterexamen, fastslås av riksdagen troligtvis den här sommaren. Avsikten med den högre yrkeshögskoleexamen är en omfattande och yrkesinriktad påbyggnadsexamen nära anknuten till arbetslivet.
 
En annan möjlighet till fortsatta studier som leder till en examen, är att efter avlagd yrkeshögskoleexamen fortsätta i ett universitet. Detta lämpar sig för dem som vill ha en mer vetenskaplig inriktning på sitt kunnande. Vasa yrkeshögskola och högskolor på universitetsnivå planerar gemensamma utbildningsmöjligheter och längst har man hunnit med planerna inom området för teknik.

Bästa studerande som idag utexamineras, jag hoppas att många av er fortsätter studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

Back