Current News

Osäker inför slutarbetet?

Vasa yrkeshögskola ordnar 5-6.2 2004 ett gemensamt seminarietillfälle för de finlandssvenska yrkeshögskolorna angående lärdomsprovet.

I programmet ingår preliminärt:

- föreläsningar av framgångsrika företagare som presenterar om vad de väntar sig av ett lärdomsprov.
- Studerande berättar om sina slutarbeten
- kvälls program


Deltagaravgift

Studerande max  50€ (priset kan sjunka ifall
Lärare max  80€ ansökt bidrag erhålles)

I priset ingår mat, kaffe och kvällsprogram

SYLP DAGAR Preliminärt program

Torsdag 5.2.2004

11.00 - 12.30

Anmälning, möjlighet att äta lunch

12.30 - 13.00 Öppnande av dagarna och välkomsttal
13.00 - 14.30 Föreläsning - Företagets synpunkt av lärdomsprov,
Leif Lindberg, Utvecklingschef, KPO
Ben Strömsten, Riitan Herkku
14.30 - 15.00

Kaffepaus

15.00 - 16.30 Presentation av arbeten
19.00 Middag / kvällstillställning


Fredag 6.1.2004

9.00 - 10.30 Föreläsning - Utvärdering av båda praktiska och teoretiska lärdomsprov
Christina Nygren-Landgärds, Forskningsledare, PF
10.30 - 11.45         Diskussion om utvärdering av slutarbete inom skolorna
11.45 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45 Presentation av arbeten
13.45 - 14.00

Avslutning och Kaffe

                                                                      
Inkvartering 

Reserveringen skötes själv och kan göras tex. enligt följande:

Hostel Kenraali Wasa  
Reserveringar 0400-668 521 senast 12.1.2004
Pris enligt deras hemsida  
- 1 pers rum 37 €
- 2 pers rum  46 €
- 3 pers rum 50 €
- 4 pers rum 55€  

Radisson SAS Royal Hotel
Reserveringar 06-212 7267 / Anneli Rinta-Knuuttila
Kod: Yrkeshögskola  senast 12.1.2004
Pris 
- enkelrum  75€  / rum / natt
- dubbelrum 80€ / rum / natt
a.rinta-knuuttila@RadissonSAS.com

Rantasipi Tropiclandia
Reserveringar 06-2838 555 el. 06-2838 000
Kod: Vasa Yrkeshögskola senast 20.1.2004
Pris
- enkelrum 77€ / person / natt
- dubbelrum 42€ / person/ natt
innehåller fritt inträde till badet

Anmälningar senast 12.1.2004

Anmälningsperioden är slut.

Kontaktpersoner:
Sanna-Maija Voima, sanna-maija.voima@netikka.fi
Kirsi Salomaa, kirsi.salomaa@puv.fi

Back