Current News

Nyheter från studentkåren Vamok 10.12.2008

Dejouren och kontoret

Brändöenhetens dejour är på plats 10.12.08 kl. 11.00-12.15 för sista gången i år. Dejouren fortsätter i januari. Kontoret har jullov mellan 22.12.2008-7.1.2009.

Vamoks styrelse 2009

Vamoks fullmäktige 2009 valde i sitt konstituerande sammanträde följande personer till styrelsens poster:

Ordförande Purhonen Pietu
Airaksinen Erika
Hänninen Eero
Kasi Marika
Niemi Ari-Matti
Nordman Joni
Seppälä Pauliina

I styrelsens kommande konstituerande sammanträde fastställs vem får vilken sektor. Till fullmäktigens ordförande valdes Salminen Kristian.

Motionsturer

Studerandenas motionsturer hör till högskolornas gemensamma motionsturer. Turerna arrangeras av Vasa yrkeshögskolans studentkår Vamok, Vasa universitets studentkår VYY och Åbo akademis studentkår KAV. Efter varje motionstur i listan står det inom parenteser vem som arrangerar den. Deltagande på motionsturerna förutsätter att du har ett giltigt Vamok studentkort med ett gällande årsklistermärke. (Vamok medlemmar), VYY motionsklistermärke (Vasa universitetets studenter) eller Åbo akademis motionskort (Åbo akademis studenter).

Var redo att bevisa giltigt medlemskap före motionsturen.

Motionsturslistan hittare du på http://vamok.fi/jasenpalvelut/index.php?page=Liikuntavuorot&language=sv

Motionsturerna är på paus under jullovet. De sista turerna är veckan 51, dvs. 21.12. Alla turer fortsätter veckan 3, med början 12.1.2009.

För våren 2009 söker vi en instruktör för torsdagstimmarna mellan 18-19.
Motionsturen kan innehålla t.ex. aerobic, motionsboxning, dans, osv. Om du är intresserad, tag så fort som möjligt kontakt till liiku@vamok.fi.


Vamok önskar alla en fridfull jul och ett fartfullt år 2009.


Mera information på http://www.vamok.fi/index.php?&language=sv

Back