Current News

Lukuvuoden 2008-2009 alkaminen: opintojaan jatkavat opiskelijat

Nuorten koulutus

Opintojaan jatkavien nuorten opetus alkaa ma 25.8.08 työjärjestysten mukaisesti. Elokuussa vahvistuvat työjärjestykset löytyvät osoitteesta
www.puv.fi > Opiskelijapalvelut > Työjärjestykset.

Aikuisten koulutus

Opintojaan jatkavien aikuisten alkaa työjärjestysten mukaisesti. Elokuussa vahvistuvat työjärjestykset löytyvät osoitteesta
www.puv.fi > Opiskelijapalvelut > Työjärjestykset.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opintojaan jatkavien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuodelle 2008-2009 viimeistään 1.9.2008 WinhaWillen kautta https://secure.puv.fi/wille/. Normiajan ylittäneet ilmoittautuvat opintotoimistoon.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee päivittää omat yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteensa WinhaWillen kohdassa "Osoitteenmuutos".

Poissa-/läsnäoloilmoittautumista voi muuttaa vain lukukauden vaihtuessa. Kevätlukukauden osalta muutos ilmoittautumiseen on tehtävä 12.1.2009 mennessä ilmoittamalla tästä opintotoimistoon.

Lisätietoja ammattikorkeakoulun opintotoimistosta:

Puh. 0207 663 300 (vaihde)
Fax (06) 326 3112
S-posti: puv-opintotoimisto@puv.fi

Back